ПОЧЕТНА      ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ      КОНЗУЛСКИ ОКРУГ      УСЛУГИ      НОВОСТИ И НАСТАНИ      ЗА РУСИЈА      КОНТАКТИ      

flag_rus.gif
flag_s.jpg

Во својата дејност Почесниот конзул се раководи од законите на Руската Федерација, меѓународните договори на Руската Федерација, Уредбата за почесен конзул на Руската Федерација, Конзуларната конвенција меѓу Руската Федерација и Република Македонија, Виенската конвенција за конзуларни односи, како и општо прифатените норми и принципи на меѓународното право.

Почесниот конзул ги штити правата и законските интереси на граѓаните и правните лица на Руската Федерација, презема мерки за тоа, граѓаните и правните лица на Руската Федерација да ги ползуваат целосно сите права, кои им се гарантирани со законите на Република Северна Македонија и меѓународните договори, чиј потписник е Руската Федерација и Република Северна Македонија, како и со општо прифатените норми и принципи на меѓународното право.

Во согласност со своите компетенции Почесниот конзул придонесува за развивање на взаемните односи на Руската Федерација со Република Северна Македонија, проширување на економските, трговските, научните, културните и други врски.

© 2016 Почётное консульство Российской Федерации в Охриде

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon