Новости и настани

Директорот на Фондот „Руски мир“ В.Кочин поради спреченоста да присуствува на настанот се обрати до учесниците на конференцијата со поздравно писмо.

Академик проф. д-р Милан Ѓурчинов настапи со предавање за творештвото на А.П. Чехов.

Проф. д-р. Мишел Павловски им раскажа на учесниците за дејноста на Всеволод Мејерхољд, а потоа д-р Емил Ниами претстави преглед на најновите руски речници.

На 27 септември во просториите на Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје свечено беше отворена Меѓународната научна конференција со наслов „Рускиот јазик, литература и култура во Република Македонија – минато, сегашност и иднина“ посветена на 70-годишнината од почетокот на изучувањето на рускиот јазик во Македонија.

На свеченото отворање со поздравен говор се обратија директорот на Рускиот центар проф. д-р Велимир Стојковски, деканот на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ проф. д-р Анета Дучевска, ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ проф. д-р Никола Јанкуловски, в.д. амбасадорот на Руската Федерација во Република Македонија Константин Берсенев, и заменик министерот за култура на Република Македонија Владимир Лазовски.

70-годишнина од почетокот на изучувањето на рускиот јазик во Македонија

Скопје, 27 септември 2017

Свеченото отворање на конференцијата заврши со презентација на монографијата на проф. д-р. Нина Чундева „Русизмите во македонскиот јазик“, која е резултат на долгогодишна научна работа, а исто така на работата на Рускиот центар кој го подготви издавањето на монографијата.

Во текот на три дена посветени на конференцијата ќе се работи во три секции: лингвистичка секција, секција за литература и култура и секција по методика, а на конференцијата ќе земат учество учесници од Македонија, Русија и други земји со реферати посветени на заемните врски на Македонија и Русија.

© 2016 Почётное консульство Российской Федерации в Охриде

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon