Новости и настани

В Скопје, во салата на Музејот на Македон-ската борба за државност и независност, се одржа редовната годишна конференција на руските сонародници во Македонија.

Конференцијата ја отвори амбасадорот на Руската Федерација во Република Македонија, Н.Е. О.Н. Шчербак. Со поздравен говор се обратија и првиот секретар во Амбасада-та, А.Е. Алексеев и претставникот на Рос-сотрудничество во Македонија, А. Румјанцев.

Вo Скопје се одржа

X Конференција на руските сограѓани во Република Македонија

Скопје, 26 ноември 2016

Пред присутните се обратија претставниците на четири здруженија на сонародниците, кои се членови на Координативниот совет на руските сонародници во Македонија:  Е. Силјаноска (МЦРС „Чајка“), О. Деспотович (РКУД „Славјанка“), Е. Демчик (Асоцијација  „Озарение“) и И. Гуржоска (Младинска органи-зација „Русичи“).

Во својство на почесни гости на Конферен-цијата присуствуваа и вториот секретар во Амбасадата, г. А. Бабкин и почесниот конзул на Русија во Охрид, проф. д-р Велимир Стојковски.

© 2016 Почётное консульство Российской Федерации в Охриде

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon