Новости и настани

Во согласност со Федералниот закон за избори на пратеници во Државната Дума на Федералното Собрание на Руската Федера-ција и Указот на Претседателот на Руската Федерација, на 18 септември 2016 година во Руската Федерација ќе се спроведат избори за пратеници во Државната Дума.

Со цел да се реализираат избирачките права на руските граѓани кои живеат на територијата на општините кои влегуваат во конзулскиот округ на Почесниот конзул на Русија во Охрид (Охрид, Дебарца, Вевчани, Дебар, Демир Хисар, Кичево, Ресен, Струга, Центар Жупа) во просториите на Почесниот конзул на Руската Федерација во Охрид е на 16 септември 2016 г. е отворено гласачко место.

Во Македонија се гласаше за избори на пратеници во Државната Дума на Федералното Собрание на Руската Федерација

 

Охрид, 16 септември 2016

На изборите гласаа руските граѓани со постојано место на живеење во Македонија и тие кои се наоѓаат во тука по приватни покани, во службени, работни и туристички посети.

© 2016 Почётное консульство Российской Федерации в Охриде

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon