ПОЧЁТНЫЙ КОНСУЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОХРИДЕ
ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА ВО ОХРИД

Почётный консул Российской Федерации в Охриде
Почесен конзул на Руската Федерација во Охрид

Почётный консул Российской Федерации в Охриде
Почесен конзул на Руската Федерација во Охрид

 

Добро дојдовте на страницата на Почесниот конзул на Руската Федерација во Охрид!


Пријателските врски меѓу Русија и Македонија имаат историски корени уште од пред многу векови. Отворањето на Почесен конзулат на Руската Федерација во Охрид е уште еден чекор на патот на зацврстување и натамошен развој на пријателските врски меѓу двете држави и народи. Благодарејќи на нашите заеднички заложби тие врски ќе продолжат да се зацврстуваат и да се развиваат. Во рамките на нашите компетенции ќе придонесеме во развојот на економските, трговските, научните, културните и други врски. Но, се разбира, пред сè, нашата основна задача е обезбедување поддршка и помош на граѓаните на Руската Федерација кои живеат или престојуваат на територијата на конзулскиот округ. 


На страницата Вие можете да добиете детална информација за работата и дејноста на Почесниот конзул. Вие можете да ни се обратите за секое прашање што е од Ваш интерес. Искрено сме уверени, дека ќе ги исполниме своите задачи. Секогаш со задоволство ќе Ви помогнеме.